top of page
เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ มอก. เชียงราย

ร้านเหล็กห้าแยก BY บจก.ไวโอล่า (จ.เชียงราย)

YOUR TRUSTED STEEL DISTRIBUTOR

ธุรกิจของเราเริ่มต้นจากความเชี่ยวชาญในงานเหล็ก งานโรงกลึง ท่าทราย และผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (Precast และ Prestressed) โดยในปัจจุบันเราเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย และ ให้คำปรึกษาด้านงานเหล็ก งานฐานราก งานโรงกลึง อุปกรณ์และเครื่องมือดูดทราย (ท่อดูดทราย หน้าแปลนต่างๆ) และการต่อเรือดูดทรายในจังหวัดเชียงราย พะเยา และ จังหวัดอื่นๆใกล้เคียง ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้า และระยะเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว

Our business starts from expertise and passion for construction and machinery. Today, we are one of the top suppliers in Chiang Rai, as well as nearby provinces, offering quality products (steel, precast and prestressed concrete products) as well as a variety of services at the most competitive price.

Home: Welcome
bottom of page